qutie says

Termometr
bezdotykowy skroniowy

HA500 Qutie – Termometr bezdotykowy skroniowy

HA500 Qutie – Termometr bezdotykowy skroniowy

• Pomiar z odległości do 5 cm
• Pomiar w 1 sekundę
• Pomiar temperatury ciała
• Pomiar temepratury obiektów
• Alarm gorączki


Copyright © 2018 Rossmax Swiss GmbH | All rights reserved. | Privacy PolicyImprint
/